Telefon 793 712 976

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Realizacje

Od data (m-c, rok) – do data (m-c, rok) Nazwa i adres firmy  Stanowisko  Opis doświadczenia potwierdzający spełnienie warunków SIWZ
od 13-09-2003 do 28-08-2004 Hydrobudowa Gdańsk (majster budowy– Autostrada A2)
od 05-10-2004– do 30-09-2014 w Skanska S.A.
majster budowy- od 05-10-2004, kierownik budowy – od 01-04-2006, menadżer projektów – od 01-08-2011
od 01-10-2014 – 30-04-2018 Strabag Sp. z o.o., dyrektor oddziału, 04.02.2019 - obecnie, własna działalność
04.02.2019 - obecnie

 

PRIDM - WYBRANE REALIZACJE
 Inżynier Kontraktu/ Inspektor Nadzoru/ Kierownik Budowy/ Kierownik Robót
Inspektor Nadzoru - Koordynator Inspektorów Nadzoru - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po Sądzie Rejonowym w Kartuzach przy ul. Kościuszki 26 na potrzeby Wydziału Geodezji i Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kartuzach - Starostwo Powiatowe w Kartuzach
 
Inspektor Nadzoru - Koordynator Inspektorów Nadzoru - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom pomocy - Gmina Linia
 
Inspektor Nadzoru - Koordynator Inspektorów Nadzoru - Przebudowa ul. Batorego w Żukowie - Gmina Żukowo
 
Inspektor Nadzoru - Koordynator Inspektorów Nadzoru - Przebudowa i rozbudowa ulicy Wiejskiej wraz z budową kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci gazowej w miejscowości Grzybno - Gmina Kartuzy
 
Inspektor Nadzoru - Koordynator Inspektorów Nadzoru - Rozbudowa ulicy Rzemieślniczej w Łapalicach wraz z budową infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowej - Gmina Kartuzy
 
Inspektor Nadzoru - Koordynator Inspektorów Nadzoru - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Prokowie wraz z instalacjami, budową przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budową zbiornika retencyjnego - Gmina Kartuzy

Inspektor Nadzoru - Koordynator Inspektorów Nadzoru - Remont ogrodzenia OW Półwysep w Jastarni, ul. Mickiewicza 162, 84-140 Jastarnia - „CS NATURA TOUR” Sp. z o.o.

Inspektor Nadzoru - Koordynator Inspektorów Nadzoru - Termomodernizacja budynku stołówki OW Półwysep w Jastarni, ul. Mickiewicza 162, 84-140 Jastarnia - „CS NATURA TOUR” Sp. z o.o.

Inspektor Nadzoru - Koordynator Inspektorów Nadzoru - Budowa świetlicy wiejskiej z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 35/7 obręb 0007 w miejscowości Kaliska - Gmina Kartuzy

Inspektor Nadzoru - Modernizacja Sali obsługi interesanta w budynku Oddziału zgodny z planem działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności dla osób o szczególnych potrzebach” w Oddziale Regionalnym KRUS w Gdańsku.

Inspektor Nadzoru - Usługa wzmocnienia gruntu i wypoziomowania posadzki na parterze budynku w lokalu PT KRUS przy ul. Łokietka 12 w Lęborku metodą iniekcji geopolimerowej.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach na pieszych na terenie Gminy Kartuzy - 6 przejść dla pieszych - Gmina Kartuzy 
 
Inspektor Nadzoru - Koordynator Inspektorów Nadzoru - Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borkowie - Gmina Żukowo

Inspektor Nadzoru - Koordynator Inspektorów Nadzoru - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku socjalnego przy stadionie miejskim w Kartuzach - Gmina Kartuzy

Inspektor Nadzoru - Koordynator Inspektorów Nadzoru - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1920G na odcinku Stężyca – Gołubie – Szymbark (Etap I – Stężyca – Gołubie) - Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Inżynier Kontraktu - Inspektor Nadzoru - Koordynator Inspektorów Nadzoru - Rozbudowa obiektu szpitalnego o pracownie diagnostyki obrazowej oraz budowy łącznika budynków szpitalnych wraz z przebudową wymaganych pomieszczeń parteru i piętra budynku na potrzeby administracji i dostosowania funkcji oraz budową szkoły rodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach

Inspektor Nadzoru - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kętrzyno II - Gmina Linia 
 
Inspektor Nadzoru - branża drogowa - Budowa nawierzchni utwardzonych przy centrum serwisowym samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych w Będzieszynie, gm. Pruszcz Gdański.

Przegląd okresowy roczny - Budynek użyteczności publicznej w Kartuzach, ul. Kościuszki 26 - Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Inspektor Nadzoru - Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Zakrzewo - Gmina Linia

Inspektor Nadzoru - Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Kętrzyno - Gmina Linia

Inspektor Nadzoru - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Długa, Radosna, Kaszubska, Słoneczna, Malinowa i Jeżynowa w miejscowości Linia – etap II - Gmina Linia

Inspektor Nadzoru - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pobłocie - Gmina Linia
 
Inspektor Nadzoru - Przebudowa drogi ul. Zakrzewskiej w Niepoczołowicach - Gmina Linia 
 
Inspektor Nadzoru - Przebudowa drogi w zakresie wykonania chodnika w m. Miłoszewo - Gmina Linia 
 
Inspektor Nadzoru - Przebudowa nawierzchni drogi ul. Potęgowskiej w Niepoczołowicach - Gmina Linia 
 

Inspektor Nadzoru - Koordynator Inspektorów Nadzoru - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900G w miejscowości Leźno” w ramach zadania: ,,Budowa ronda w ciągu drogi powiatowej nr 1900G w miejscowości Leźno - Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Kierownik Budowy - Olivia Central Gdańsk - Smart Team Europe Sp. z o.o.

Inspektor Nadzoru - Koordynator Inspektorów Nadzoru - Zagospodarowanie terenu wzdłuż Strugi Klasztornej w Kartuzach w formule „zaprojektuj i wybuduj” - Gmina Kartuzy

Kierownik budowy - budownictwo mieszkaniowe woj. pomorskie - Dom Pełen Energii Sp. z o.o.

Przegląd okresowy budynków hotelowych i ośrodków wczasowych w miejscowościach Jastarnia, Ustka, Ustronie Morskie, Mielno, Dziwnówek oraz Świnoujście - Inwestor CS Natura Sp. z o.o.

Inspektor Nadzoru - Przebudowa nawierzchni odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Linia – Kobylasz - Gmina Linia

Inspektor Nadzoru - Koordynator Inspektorów Nadzoru - Rozbudowa istniejącego Powiatowego Zespołu Szkół w Przodkowie o halę sportową z łącznikiem - etap II roboty budowlane wykończeniowe - Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Inspektor Nadzoru - Koordynator Inspektorów Nadzoru - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby zaplecza rehabilitacyjnego - OW Radość Ustka - Inwestor CS Natura Sp. z o.o.

Inspektor Nadzoru - Koordynator Inspektorów Nadzoru - Zabudowa tarasu - OW Radość Ustka - Inwestor CS Natura Sp. z o.o.

Wielobranżowy przegląd okresowy Budynek usługowy o funkcji rehabilitacyjno - leczniczej oraz turystycznej w Łebie.

Inżynier Kontraktu - Inspektor Nadzoru - Koordynator Inspektorów Nadzoru -
Budowa budynku szkoleniowego na potrzeby symulatora dla maszynistów i kandydatów na maszynistów- Inwestor CS Natura Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu - Inspektor Nadzoru - Koordynator Inspektorów Nadzoru -
Roboty budowlane w zakresie przebudowy części parteru budynku głównego Szpitala na potrzeby Centralnej Sterylizatorni wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych: wentylacji, klimatyzacji, wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych i sprężonego powietrza, w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach

Kierownik Budowy - Przebudowy lokalu usługowego na lokal usług medycznych z budową wentylacji mechanicznej, infrastrukturą wraz ze zmianą sposobu użytkowania - Gdańsk, ul Przytulna - Inwestor prywatny

Opinia techniczna dotycząca stanu technicznego ok. 60 obiektów - Lalkowy, powiat starogardzki, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim.

Kierownik Budowy - Rozbudowa budynku usługowego - DOE sp. z o.o.

Opinia techniczna dotycząca stanu technicznego mostu w miejscowości Zawada w powiecie chojnickim.

Przeglądy okresowe pięcioletnie 20 obiektów mostowych na terenie powiatu kościerskiego 2020.

Przeglądy okresowe pięcioletnie 24 obiektów mostowych na terenie powiatu chojnickiego 2020.

Inspektor Nadzoru roboty drogowe - Inwestor Gmina Puck:
ścieżka rowerowa Gnieżdżewo - Radoszewo (ok. 9 km)
wjazd w drogę powiatową z przebudową ulicy Królewskiej w Łebczu

Przeglądy okresowe budynków i budowli - Fabryka Urządzeń Okrętowych - Inwestor REMONTOWA LNG SYSTEMS Sp. z o.o.

Inspektor Nadzoru - dla wszystkich robót konstrukcyjno budowlanych i drogowych realizowanych w zakładzie produkcyjnym - Fabryka Urządzeń Okrętowych - Inwestor REMONTOWA LNG SYSTEMS Sp. z o.o.

Inspektor Nadzoru - Koordynator Inspektorów Nadzoru - Remont zaplecza kuchennego stołówki - OW Półwysep Jastarnia - Inwestor CS Natura Sp. z o.o.

Inspektor Nadzoru - Koordynator Inspektorów Nadzoru - Remont 24 domów wczasowych - OW Półwysep Jastarnia - Inwestor CS Natura Sp. z o.o.

Inspektor Nadzoru roboty drogowe:
ul. Brukowa w Smętowie Chmieleńskim
ul. Wejherowska w Staniszewie
DG w Sianowie
budowa Skateparku w Dzierżążnie
Inwestor Gmina Kartuzy

Pełnienie funkcji kierownika budowy dla budowy budynków jednorodzinnych na terenie województwa pomorskiego.

Kierownik budowy/robót - roboty drogowe i mostowe.

Sporządzenie kilkudziesięciu opinii technicznych stanu technicznego budynków dotyczących planowanych remontów, zakupu, zmiany sposobu użytkowania lub legalizacji samowoli budowlanych. 

20.02.2017 - 11.09.2017

Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Przedstawiciel Wykonawcy
Przebudowa dworca kolejowego i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim.
Inwestor: Gmina Miejska Starogard Gdański.
Wartość kontraktu wynosi 24 mln zł netto.

Zakres: przebudowa zespołu zabytkowych budynków dworca kolejowego oraz rozbudowa układu komunikacyjnego obejmujący ulice: Gdańską, Małgorzaty Hillar, Kolejową, Nowoprojektowaną, Al. Wojska Polskiego wraz z budowa miejsc postojowych i zatok parkingowych typu Kiss&Ride, Bike&Ride i Park&Ride. Modernizacja sieci podziemnych i naziemnych: kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociąg i gazociąg oraz sieć elektryczna i teletechniczna.
19.03.2016 – 31-12-2017 Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków Dyrektor Kontraktu / Przedstawiciel Wykonawcy

„Budowa mostu w Malborku w ciągu dróg krajowych 22 i 55" - wartość ponad 70mln brutto

Roboty drogowe

 • 39 tys. m2 - Drogi główne
 • 4,6 tys. m2 - Drogi boczne
 • 4,6 tys. m2 - Ścieżka rowerowa
 • 11 tys. m2 - Chodnik
 • 47 tys. mb - Wzmocnienie podłoża kolumnami betonowymi

Roboty mostowe

 • Ustrój nośny - płytowo-belkowy, z betonu sprężonego - 5 przęsłowy rozpiętość w osiach podpór 177 m (rozpiętości kolejnych przęseł w osiach: 30 m + 39 m + 39 m + 39 m + 30 m) wykonywany metodą nasuwania podłużnego
 • Posadowienie pośrednie z wykorzystaniem pali typu TUBEX – 2,4 tys. mb
 • Zbrojenie betonu – 777, 7 tys. kg
 • Beton konstrukcyjny – 4,54 tys. m3
 • Całkowita długość obiektu - 178,8 m
 • Szerokość całkowita - 16,8 m
11.09.2014 - 11.09.2017   Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków Przedstawiciel Wykonawcy   

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Kontrakt: Projekt i budowa obwodnicy Kościerzyny

Wartość całego kontraktu: 168 mln PLN

Obwodnica Kościerzyny, w ciągu DK nr 20 łączącej Stargard Szczeciński i Gdynię, ma długość 7,6 km. Przekrój drogi to dwa pasy ruchu w jedną stronę i jeden w przeciwną (2+1), z rezerwą na rozbudowę do przekroju 2+2. Szerokość każdej z jezdni wynosi 7 m, a szerokość pasa dzielącego 4 m.

Wybudowano cztery węzły drogowe, łączące główną arterię z drogami niższej kategorii: Kościerzyna Zachód, Kościerzyna Południe, Kościerzyna Wschód oraz Wieżyca. Wybudowane lub przebudowane zostały drogi lokalne i dojazdowe do obwodnicy.

Powstało 9 obiektów inżynierskich, w tym 122-metrowy wiadukt nad liniami kolejowymi i kilka wiaduktów drogowych.

Zakres realizowanych prac obejmował wykonanie ekranów akustycznych, przepustów ekologicznych, systemu odprowadzania wód opadowych i zbiorników retencyjnych.

19.11.2015 - 28.10.2016 Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków Przedstawiciel Wykonawcy

Budowa obwodnicy Kartuz (etap I )

 • Wartość kontraktu dla odcinka: 14,8 mln netto
 • Zamawiający: ZDW Gdańsk
 • Prędkość projektowa Vp: 70 km/h
 • Kategoria ruchu: KR 5
 • Liczba jezdni: 1
 • Liczba pasów ruchu: 2
 • Szerokość pasa dzielącego: 2,0
 • Szerokość pobocza gruntowego: 1,0 - 2,0 m
 • Skrajnia pozioma: 0,5 m
 • Obiekty inżynierskie: (jakie i gdzie) Przepusty P1,P2 i P3 pod DW 224, mur oporowy przy DW 224
 • roboty ziemne: wymiana gruntu 34 000 m3, nasypy 41 000 m3 wykopy 12 000 m3
 • do budowy użyto masy bitumicznej: 15 800 t
 • zbiornik retencyjny umocniony kamieniem narzutowym: 630m2
 • roboty brukarskie na ciągach pieszych i pieszo-rowerowych: kostka kamienna 2 240 m2, kostka betonowa 2 300 m2
 • roboty wykończeniowe na skarpach, rowach, terenach zielonych : 41 000 m2

Inwestycja realizowana jest w oparciu o Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

19.03.2015 – 30-09-2015 Skanska S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9 01-518 Warszawa Dyrektor Kontraktu / Przedstawiciel Wykonawcy

„Połączenie mostowo-drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park"

Most Bdrowski w Szczecinie – wartość 28,14mln (brutto)

Zadanie obejmowało budowę mostu drogowego nad rzeką Odrą. Obiekt wykonany z konstrukcji stalowej, kratownicowej z pomostem żelbetowym, przeznaczonym dla ruchu samochodowego i pieszego, łączącego miejską sieć drogową na lądzie z wyspą Brdowski Ostrów. Długość mostu 197,2 m. Zakres prac obejmował roboty mostowe, drogowe, kanalizację deszczową, a także prace związane z branżą elektryczną i wykonaniem zieleni.

Podpory pośrednie w osiach B i C zostaną wykonane z tzw. „sztucznej wyspy”. Dojazdy do obiektu, ze względu na niekorzystne warunki gruntowe, posadowione pośrednio na ruszcie z prefabrykowanych pali żelbetowych zwieńczonych płytą żelbetową. Mury oporowe w systemie gruntu zbrojonego z prefabrykowanych bloczków betonowych.

Konstrukcja stalowa przęseł montowana z wykorzystaniem środków pływających

2013.06.26 - 2013.11.04 Skanska S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9 01-518 Warszawa Kierownik
Budowy

Przebudowa mostu na rzece Raduni w ciągu drogi nr 222 w km 6+115 w m. Straszyn wraz z regulacją ciągu pieszo-jezdnego w obrębie dojazdów do mostu” – 0,67 mln zł brutto

Klasa obciążenia mostu „C” zgodnie z PN 85/S-10030
Szerokość całkowita - 9,85 m
Długość całkowita - 36,65 m
Szerokość jezdni - 7,0 m
Obiekt dwuprzęsłowy żelbetowy, środkowa podpora połączona jest monolitycznie z płytą mostową opartą swobodnie na dwóch przyczółkach.

Przebudowa objęła: rozbiórkę stalowych balustrad oraz nawierzchni asfaltobetonowej wraz z podbudową z kostki na obiekcie i na dojazdach, naprawa pęknięć konstrukcji przez iniekcję, naprawa ubytków betonu zestawem naprawczym PCC, zabezpieczenie powierzchni odsłoniętych betonowych, wykonanie betonowej warstwy wyrównawczej płyty, wykonanie nowych wsporników z belkami policzkowymi z polimerobetonu, montaż wpustów odwodnieniowych, wykonanie nowej izolacji, ułożenie warstwy izolacyjno-nawierzchniowej na bazie żywic epoksydowo-poliuretanowych, przesunięcie istniejącego słupa oświetleniowego, ustawienie krawężników kamiennych na obiekcie i dojazdach oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na obiekcie i dojazdach, wykonanie bitumicznych dylatacji na jezdni, montaż stalowych barieroporęczy na moście, a na dojazdach barier energochłonnych, wymiana barier energochłonnych na krawędzi skarpy na balustrady typu rurowego, wykonanie odwodnienia liniowego na dojściu do kładki z podłączeniem jego do istniejącej studni, wykonanie żelbetowych opasek na ławach fundamentowych podpór, wykonanie schodów skarpowych, umocnienie brzegów rzeki, wyprofilowanie i umocnienie skarp nasypu w rejonie obiektu. Prace wykonywane były pod ruchem oraz z wykorzystaniem środków pływających.

 2012.12.27
-
2013.06.20 
 Skanska
S.A.
ul. Gen.
Józefa
Zajączka
9
01-518
Warszawa
 Kierownik
Budowy

Prace przygotowawcze pod zagospodarowanie terenów kolejowych pomiędzy wiaduktem w ciągu ul. Hucisko, ulicą 3-go Maja, wiaduktem w ciągu al. Armii Krajowej i terenów miejskich w rejonie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku – po wschodniej stronie wykopu kolejowego - 3,4mln zł brutto

 • budowa tymczasowej stalowej konstrukcji wsporczej dla instalacji sieciowych;
  - konstrukcja stalowa 77,17 ton
  - fundamenty żelbetowe w obudowie ścianek szczelnych
 • wykonanie nowego odcinka instalacji wodociągowej DN 150 na konstrukcji wsporczej;
 • wykonanie nowego odcinka gazociągu stalowego DN 400 na konstrukcji wsporczej;
 • budowa wielootworowej kanalizacji dla sieci kablowych telekomunikacyjnych na konstrukcji wsporczej i wzdłuż korony zaprojektowanej skarpy w miejsce muru oporowego;
 • opracowanie w niezbędnym zakresie paszportyzacji zajętości otworów w istniejącej i budowanej kanalizacji wraz ze studniami kablowymi, zawierającej sytuację rozmieszczenia poszczególnych kabli; instalacja nowych odcinków kabli telekomunikacyjnych optycznych i miedzianych; budowa nowych odcinków elektroenergetycznych linii kablowych na konstrukcji wsporczej i wzdłuż korony zaprojektowanej skarpy w miejsce muru oporowego;
 • demontaż istniejącej kładki dla pieszych wraz z podwieszonymi do niej instalacjami
 • kablowymi, wodociągową i gazową;
  - ustrój nośny zespolony trzy przęsłowy Lc=48,50m
  - przyczółki i podpory pośrednie żelbetowe
 • rozbiórka muru oporowego o długości ok. 160 m i wykonanie skarpy; 
 2011.10.27
-
2012.10.19 
 Skanska
S.A.
ul. Gen.
Józefa
Zajączka
9
01-518
Warszawa
 Kierownik
Budowy 

Rozbiórka starego i budowa nowego mostu wraz ze wzmocnieniem nasypów na dojazdach, nad przesmykiem między jeziorami w m. Iława, w ciągu drogi krajowej nr 16, km 86+745 – 9,1mln zł brutto

Obiekt jednoprzęsłowy Lt=21m. Posadowienie obiektu na palach wierconych φ1000 (38szt – L=13m). Ustrój nośny – dźwigary łukowe z rury stalowej fi508/17.5 w rozstawie 16m i strzałce 6,9m, bez stężeń, z podwieszonym pomostem. Mury oporowe ze ścianek szczelnych przebiegające wzdłuż brzegów po obu stronach mostu ~ ok. 120mb.

Konstrukcja zespolona
Roboty żelbetowe – 723m3
Konstrukcja stalowa – 91ton

 2012.07.10
-
2012.10.23
 Skanska
S.A.
ul. Gen.
Józefa
Zajączka
9
01-518
Warszawa
 Kierownik
Budowy

REMONT DWÓCH MOSTÓW W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 22:
Most nr 1M w km 260+336 przez rz. Suska Struga w m. MŁYNKI;
Most nr 2M w km 276+367,4 przez rz. Struga Czerska w m. CZERSK– 0,75mln zł brutto

W ramach remontu na mostach wykonane będą między innymi:
Dodatkowa płyta żelbetowa współpracująca z istniejącą,
Izolacje i warstwy nawierzchniowe,
Nowe elementy wyposażenia pomostu (krawężniki, bariery, balustrady, dylatacje),
Remont podpór,
Powłoki ochronne i izolacyjne,
Remont umocnień linii brzegowej cieków w sąsiedztwie mostów.

W obu przypadkach remont prowadzony był metodą połówkową przy prowadzeniu wahadłowego ruchu dla pojazdów

 2012.06.04
-
2012.08.31
 Skanska
S.A.
ul. Gen.
Józefa
Zajączka
9
01-518
Warszawa
 Kierownik
Budowy

Remont mostu przez Rzekę Elbląg zlokalizowanego w km 1 + 076 drogi wojewódzkiej nr 500 (Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Elblągu) – 0,43mln zł brutto

Most jest konstrukcją monolityczną wykonaną z betonu sprężonego o schemacie statycznym belki ciągłej, trójprzęsłowej z przegubami (układ Gerbera). Długość całkowita mostu wynosi 81,78 m., szerokość 15,48 m., jezdnia o szerokości 9,00 m i dwa chodniki po 2,30 m. Rozpiętości teoretyczne przęseł wynoszą 14,50+50,00+14,50 m.

Zakres remontu obejmował między innymi: wymianę nawierzchni asfaltowej na dojazdach i obiekcie (1635m2), wykonanie dylatacji bitumicznych w obrębie jezdni i chodników (65,60mb), wykonanie nawierzchni chemoutwardzalnej chodników gr. 6mm z żywic EPU (539m2) , remont stalowych poręczy na moście - piaskowanie oraz odnowienie powłok malarskich (368m2), remont chodników na dojściach do mostu (389m2), remont lamp oświetleniowych - odnowienie powłok malarskich, uzupełnienie opraw i obudów (14szt), remont betonowych balustrad na dojściach - częściowa wymiana oraz odnowienie powłok ochronnych betonu (273m2).

2011.12.20

2012.04.30
Skanska
S.A.
ul. Gen.
Józefa
Zajączka
9
01-518
Warszawa
Kierownik
Budowy

Remont uszkodzonego dźwigara wiaduktu nad droga krajową S22 w km 394+110 – w ciągu drogi wojewódzkiej 509 (po uderzeniu pojazdem) – 0,24mln zł brutto

Konstrukcja zespolona

4.0. OPIS KONSTRUKCJI

Omawiany wiadukt znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 509 i przeprowadza ruch drogowy nad drogą krajową S22 (rys. 1). Powstanie obiektu szacowane jest na lata 1935-1940. Obiekt jest konstrukcją dwuprzęsłową I 600, na których spoczywa żelbetowa płyta o grubości 18+21 [cm] (rys. 2) połączona z dźwigarami. Dźwigary oparte są na żelbetowych przyczółkach oraz żebletowym filarze w środku rozpiętości. Obiekt przeszedł remont w roku 2003 polegający na: wymianie nawierzchni, wymianie kap chodnikowych, podniesieniu całej konstrukcji o 37 [cm] zwiększając w ten sposób skrajnie pod obiektem, wymianie wyposażenia oraz odnowieniu zabezpieczeń antykorozyjnych.

Podparcie i podniesienie przęsła obiektu za pomocą 4 siłowników hydraulicznych. Przecięcie, wyprostowanie, pospawanie dźwigarów stalowych, wraz z montażem nakładek wzmacniających. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych i żelbetowych.

2011.07.21

2012.05.30
Skanska
S.A.
ul. Gen.
Józefa
Zajączka
9
01-518
Warszawa
Kierownik
Robót

Przebudowa Wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Jana z Kolna w Gdańsku – 6,53mln zł brutto

Obiekt jednoprzęsłowy Lt=53m swobodnie podparty z wykorzystanymi istniejącymi stalowymi elementami nośnymi w postaci łuków kratownicowych (po regeneracji). Jako konstrukcję nośną pomostu - płyta ortotropowa. Remont i modernizacja przyczółków obiektu oraz ceglanych murów oporowych na dojazdach.

Roboty żelbetowe – 327m3 (C30/37)
Konstrukcja stalowa – 226ton

2009.03.06

2011.09.05
Skanska
S.A.
ul. Gen.
Józefa
Zajączka
9
01-518
Warszawa
Kierownik
Robót

Projekt A1 – faza 2 „Nowe Marzy - Czerwienice”
Odcinek I, od. M. Nowe Marzy do m. Grudziądz, od km 89+450 do km 98+400,83

Budowa Mostu MA-91 nad rzeką Wisłą koło Grudziądza w ciągu Autostrady A1 w km 95+475,00 autostrady.
Most znajduje się nad żeglownym ciekiem wodnym, w ciągu drogi.
Konstrukcja ustroju nośnego – sprężona żelbetowa skrzynka jednokomorowa wykonywana metodą nasuwania podłużnego dla estakad dojazdowych oraz metodą wspornikową dla przęsła głównego.

 • długość ustroju nośnego 1957,60 m
 • długość całkowita 1971,84 m (w tym: estakada północna – 990,8 m; most główny – 404,0 m; estakada południowa – 558,8 m)
 • najdłuższe przęsło 180m
 • klasa A

wartość 515 844,98 mln zł netto

2006.04.07

2009.01.05
Skanska
S.A.
ul. Gen.
Józefa
Zajączka
9
01-518
Warszawa
Kierownik
Robót

Projekt A1 – faza 1 „Rusocin – Nowe Marzy”

 • Wiadukt autostradowy WA-23 Lt = 15m (nad droga powiatową). Jednoprzęsłowy obiekt z płytą z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu Kujan z betonem wypełniającym – wartość 2,14 mln zł brutto
 • Wiadukt autostradowy WA-24 Lt = 44m (nad linią kolejową). Trójprzęsłowy obiekt z płytą z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu Kujan z betonem wypełniającym – wartość 5,34 mln zł brutto
 • Wiadukt drogowy WD37 Lt = 57m (nad A1). Obiekt z sprężoną płytą dwuprzęsłową – wartość 1,37 mln zł brutto
 • Wiadukt drogowy WD38 Lt = 54m (łącznice DL2 i DL3). Obiekt z sprężoną płytą dwuprzęsłową – wartość 3,85 mln zł brutto
 • Wiadukt autostradowy WA39 Lt = 20m (nad drogą wojewódzką). Jednoprzęsłowy obiekt z płytą z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu Kujan z betonem wypełniającym – wartość 2,21 mln zł brutto
 • Wiadukt autostradowy WA-22 Lt = 255m - wartość 29,73 mln zł brutto. Konstrukcja ustroju nośnego – sprężona żelbetowa skrzynka jednokomorowa wykonywana metodą nasuwania podłużnego